Slovník knižných pojmov, ktoré by mal poznať každý autor

Slovník knižných pojmov

Ste začínajúci autor a slová ako tiráž, predsádka, cross-promotion, či synopsa vám nič nehovoria? Nevadí, pripravili sme pre vás slovník dôležitých knižných pojmov.

Všetky pojmy sú zoradené v abecednom poradí bez ohľadu na kategóriu, do ktorej patria (písanie, tlač, marketing, atď.).

A

Alfa reader – Prvý čitateľ vášho rukopisu. Zvyčajne vám povie prvý názor na knihu. Je ideálne, ak je kvalifikovaný.

Anotácia – Krátke zhrnutie knihy, ktoré ale neprezrádza pointu deja. Slúži na to, aby autor nalákal čitateľa na kúpu knihy. Zvyčajne sa nachádza na zadnej strane knihy a ako popis pri knihe na online stránkach kníhkupcov. Je to „reklamný“ text, ktorý zvyčajne píše copywriter, nie autor.

Antagonista – Záporák. Zloduch. Záporná postava v knihe. Môže byť aj v neživej forme, napríklad v podobe vnútorného konfliktu či konfliktu so spoločnosťou.

Antihrdina – postava, ktorá nemá tradičné vlastnosti hrdinu, teda také, ktoré by ju robili kladnou postavou, napr. morálka, odvaha… Antihrdina vyniká inými schopnosťami, ktoré sa môžu verejnosti pozdávať – napr. strategické myslenie, humor, … Antihrdina nie je antagonista. Medzi antihrdinov patria napríklad Deadpool, Jessica Jones, Walter White, Jack Sparrow, Kaz Brekker, Geralt z Rivie, Dorian Gray, Victor Frankenstein, Amy Dunne, či Celeana Sardothien.

Antológia – Výber poviedok, básní, príbehov od viacerých autorov.

ARC – Alebo aj Advanced Readers‘ Copy, pojem z angličtiny, ktorý označuje nepredajný výtlačok knihy. Dostávajú ho knižní blogeri, aby zabezpečili vydavateľstvu recenzie ešte pred vydaním knihy. Zvyčajne sa líši od finálnej verzie knihy (nemá ešte napr. úplne dokončenú obálku, alebo je v paperbackovej väzbe namiesto hardbackovej).

Archetyp – Typ postavy na základe určitých vlastností. Existuje veľa rôznych delení archetypov – napríklad dramatické, Jungove atď. Medzi najznámejšie dramatické archetypy patria napríklad ochranca, pomocník, skeptik, atď. Na portáli nájdete aj jeden celý článok o archetypoch postáv.

Autor – tvorca príbehu, ktorý má duševné práva k vytvorenému obsahu.

B

Backstory – Historické pozadie príbehu alebo života postavy. Backstory je často prepojená s vnútornou motiváciou postavy. Ak je napríklad v príbehu vrah, ktorý si zásadne vyberá staré ženy s bielymi vlasmi, môžeme sa v jeho backstory (spomienky postavy, postupné odhaľovanie v príbehu formou dialógov či opisov) dozvedieť, že ho v detstve týrala jeho babička. Pojem je z angličtiny a zvyčajne sa neprekladá.

Beletria – Typ literatúry, v ktorej čitateľ číta fiktívny príbeh. Môže byť založený na skutočných udalostiach, no stále ide o príbeh, ktorý si spisovateľ vymyslel a pochádza z jeho fantázie.

Beta reader – Alebo aj Beta čitateľ. Testovací čitateľ, ktorý číta rukopis ešte pred vydaním a dáva naň autorovi spätnú väzbu z pohľadu bežného čitateľa. Tu nájdete celý článok o beta readeroch a práci s nimi.

Bibliografia – Zoznam faktografických zdrojov na konci knihy. Uvádza sa hlavne v literatúre faktu, no niekedy aj v beletrii, ak autor do príbehu zahrnul súčasti, ktoré sú inšpirované skutočnosťami, prípadne napr. vedeckými poznatkami.

Bio / Autorské bio – krátky popis o autorovi. Uvádza sa na webstránke, zadnej obálke knihy, na záklopke.

Bookstagram – Instagramový účet zameraný na knihy.

Brožovaná väzba – Lepená väzba, označovaná aj skratkou V2. Anglicky sa označuje ako Paperback. Je to kniha vytlačená a zviazaná lepením, nie šitím a má mäkkú obálku – tvorí ju hrubší, no stále ohybný papier, nie pevná doska.

C

Cesta hrdinu – Schéma príbehu, ktorú popísal spisovateľ Joseph Campbell vo svojej knihe Tisíc tváří hrdiny. Čitateľovi pomáha lepšie sa stotožniť s príbehom a spisovateľovi zasa ľahšie písať. V tomto článku nájdete viac informácií o Ceste hrdinu.

Cieľ postavy – Zámer postavy. Konkrétny stav / vec / postavenie, ktoré chce postava v príbehu získať.

Cliffhanger – Šokujúca situácia alebo informácia v príbehu, ktorá prichádza zvyčajne na konci kapitoly alebo na konci časti knižnej série. Jej účelom je navnadiť čitateľa na ďalšie čítanie.

Climax – Najvyhrotenejší bod drámy v príbehu, vyvrcholenie.

Content marketing – Obsahový marketing. Druh propagácie, pri ktorom sa zameriavate na dlhodobú tvorbu obsahu na tému súvisiacu s vašou knihou. Využíva sa hlavne pri non-fiction (faktografických) knihách.

Copyright – Autorské právo. Každý autor je držiteľom copyrightu / autorského práva na svoju knihu.

Copywriter / Copywriting – Copywriter je tvorca reklamných textov. V knižnom biznise copywriter môže tvoriť anotáciu a predajné texty v online a offline reklame – na banneroch, plagátoch v kníhkupectve atď.

Cross-promotion – Vzájomná propagácia medzi autormi. Funguje napríklad tak, že si autori navzájom odporúčajú svoje knihy a premiešavajú si tak publiká.

Crowdfunding – Kolektívne financovanie, alebo aj istá forma predpredaja knihy. Využívajú ju hlavne autori samovydavatelia, ktorí nemajú dopredu financie na vydanie knihy. V rámci crowdfundingovej kampane si čitatelia predplatia autorovu knihu aj s rôznymi kreatívnymi bonusmi, zaplatia za ňu, autor ju za vyzbierané peniaze vytlačí a až následne knihu pošle všetkým predplatiteľom. Crowdfunding prebieha cez rôzne na to špecializované portály. Na našom portáli nájdete aj jeden celý článok o crowdfundingu.

D

Dej – Príbeh. Činnosť, ktorú robí hlavná postava.

Dejstvo – Akt. Úsek deja.

Dejový zvrat – Nečakaný (no pripravovaný) moment v deji. V príbehu sú dva hlavné dejové zvraty na konci prvého a druhého dejstva. Angl. plot twist.

Denouement – Tretie dejstvo, rozuzenie. Pozri Freytagova pyramída.

Dialóg – Rozhovor medzi dvoma postavami v príbehu. Býva vyznačený priamou rečou.

Doslov – Súčasť knihy, zvyčajne radená na konci za príbehom (ak obsahuje aj epilóg, tak za epilógom) a pred poďakovaním. Obsahuje autorove myšlienky, ktoré považuje za dôležité vysloviť po skončení knihy. V doslove autori často uvádzajú napríklad to, že sa inšpirovali skutočnými udalosťami a odkazujú na ďalšie zdroje viažuce sa k nim.

Dotlač – Opätovná tlač knihy bez zmien (s rovnakým obsahom aj obálkou) po tom, čo sa vypredal predošlý náklad.

Draft – Koncept. Nedokončená verzia knihy, pri ktorej autor ešte len objavuje príbeh, píše bez autocenzúry a zatiaľ rukopis nijak neupravuje / needituje.

Draftovanie – Písanie prvej verzie príbehu, koncepčné písanie. Autor vytvára hrubú predstavu príbehu.

DTP grafik – Špecializovaný profesionálny grafik, ktorý sa venuje príprave tlačovín (grafiky určenej na fyzickú tlač v tlačiarni), teda napríklad aj príprave knižných obálok. Obálku knihy by mal vždy pripravovať DTP grafik, nie bežný grafik, keďže si vyžaduje špeciálny súbor vedomostí a zručností.

Dystópia – Podžáner sci-fi. Typ príbehu, ktorý sa odohráva vo svete, kde všetko dopadlo veľmi zle, napr. po nejakej apokalypse. Opakom je utópia. Typickým príkladom dystopického románu je napr. Divergencia od Veronicy Roth.

E

Ebook/ E-book / E-kniha – elektronická verzia knihy.

Edícia – Viacero kníh, ktoré majú spoločnú tému, ale nenadväzujú na seba (nie je to séria). Edícia sú napríklad „Evitovky“ (knihy, ktoré sú všetky na romantickú tému, ale od viacerých autorov a ich príbehy na seba nijako nenadväzujú).

Editor – Profesionál, ktorý sa venuje úprave rukopisu spoločne so spisovateľom. Jeho úlohou je odhaliť nelogické časti príbehu a pomôcť autorovi so štruktúrou, no často sa venuje aj úprave samotného textu, navrhuje zmeny v opisoch, dialógoch, navrhuje úpravu štylistiky, niekedy opravuje aj chyby v texte. Po jeho zásahu by sa mal finálny text čítať plynule a ľahko. U nás sa nazýva aj redaktor.

Editing / editovanie / editácia – Úprava rukopisu do pred-finálnej podoby (po editácii ešte nasleduje korektúra). Prvý edit robí spisovateľ zvyčajne sám a upravuje rukopis sám po sebe. Takýchto kôl úprav býva zvyčajne aj viac. Následne upravuje rukopis editor v spolupráci so spisovateľom. Sú rôzne typy editovania: napr koncepčné editovanie (veľké časti príbehu – zlepšovanie zápletky, postáv, dejových zvratov; nehodnotí sa gramatika a štylistika), štruktúrované editovanie (editor hodnotí štruktúru, plynulosť, úplnosť rukopisu), obsahové editovanie (editor dbá na obsah, vychytáva nezodpovedané otázky, zameriava sa na tón príbehu a autorov hlas), line editing / copyediting (štylistické editovanie, zlepšovanie odsekov a viet), proofreading (overovanie faktov). Rôzni editori sa môžu špecializovať na rôzne formy editovania – jeden vám pomôže zlepšiť zápletku, druhý vám pomôže vylepšiť odstavce a vety.

Epilóg – Záverečná časť knihy, ktorá sa nachádza úplne na konci, po už ukončenom príbehu. Zvyčajne ide o akýsi dovetok, často sa odohráva v určitom časovom odstupe po skončení príbehu.

Exkluzívna / výhradná licencia – Pozri Licencia.

Expozícia – Začiatok, prvé dejstvo, prvý akt. Uvedenie príbehu. Pozri Freytagova pyramída.

F

Flashback – Návrat v deji. Zvyčajne býva v príbehu zasadený ako spomienka postavy, prípadne ako celá kapitola, ktorá sa odohráva v minulosti, ešte pred súčasným dejom príbehu. Tento pojem sa zvyčajne neprekladá.

Font – Druh písma. Existujú ich tisíce, niektoré sú voľne dostupné, niektoré platené a treba si ich zakúpiť s licenciou. Medzi najznámejšie fonty patrí napríklad Times New Roman, Calibri či Helvetica. Existujú pätkové a bezpätkové fonty, rôzne typy fontov (rodiny fontov/rodiny písma) sa napríklad špecificky používajú pri sadzbe knihy, iné zasa na obálku. Je nepísané pravidlo, že fonty typické pre sadzbu (napr. Times New Roman), nemajú čo robiť na obálke knihy, pretože sa na ňu nehodia a opačne. Výrazné fonty, ktoré sa používajú na obálky kníh, sa nehodia na sadzbu.

Foreshadowing – Postupné uvádzanie drobných nápovied v deji, ktoré nenápadne pripravujú dôležitý dejový zvrat / udalosť.

Formát knihy – Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky.

Freytagova pyramída – Dramatická štruktúra, ktorá delí dej na päť častí: expozícia, stúpajúca akcia, climax, padajúca akcia, denouement (rozuzlenie).

G

Ghostwriter – Spisovateľ, ktorý píše bez nároku na autorské právo pre niekoho iného a zvyčajne v tajnosti. Ghostwriterov využívajú hlavne celebrity, ktoré takto profesionálnych spisovateľov nechávajú napísať svoje memoáre pod ich vlastným menom. Pojem pochádza z angličtiny a neprekladá sa. Na Slovensku táto profesia prakticky neexistuje, resp. je veľmi vzácna.

H

Háčik (Hook) – Časť príbehu, ktorá naláka čitateľa na ďalšie čítanie a zvyčajne nastolí určitú otázku. Zvlášť v prvej kapitole by mal byť dostatočný počet háčikov, ktoré čitateľa chytia (na udicu) a už nepustia, kým knihu nedočíta. Po prečítaní knihy by mali byť všetky háčiky uzatvorené (zodpovedané). Niekedy sa za háčik považuje aj chytľavá prvá veta v knihe.

Hardcover / hardback – Pevná väzba. Vytlačená a šitím zviazaná kniha, ktorá má ako obal pevné tvrdé dosky.

Hlas – Voice, tone-of-voice. Štýl, tón a zámer, ktorý autor používa. Mal by byť v celej knihe jednotný. Autor by mal byť rozpoznateľný podľa unikátneho hlasu, ktorým rozpráva svoje príbehy.

Hybridné vydavateľstvo / Hybridné vydávanie – Forma vydávania kníh, pri ktorej si autor čiastočne alebo úplne financuje vydanie svojej knihy pod hlavičkou vydavateľstva.

CH

Character arc – Vnútorná transformácia postavy, ktorá sa deje počas príbehu. Mení sa predovšetkým hlavná postava, no progres môže nastať i pri ďalších postavách.

Chrbát – Časť knihy, na ktorú sa pozeráte pri pohľade zboku a je pevná, je súčasť obálky. Nachádza sa medzi prednou a zadnou obálkou a určuje šírku / hrúbku knihy. Zvyčajne sa na ňu umiestňujú údaje ako názov knihy, meno autora a názov alebo logo vydavateľstva.

I

ISBN – Identifikačné číslo knihy, ktoré musí mať každá kniha určená do bežnej knižnej distribúcie v náklade nad 500 ks. U nás ho prideľuje Slovenská národná knižnica, je medzinárodné a vyžiadať si ho môže vydavateľ alebo samovydavateľ (v oboch prípadoch sa dokladuje oprávnenie na vydavateľskú činnosť).

K

Kapitálky – Ozdobná textilná lemovka nalepená na okraji knižného bloku.

Klišé – Nekreatívna časť príbehu, opis, výraz alebo fráza, ktorá sa často opakuje v mnohých knihách a pre verejnosť je otravná. Napríklad postava opisuje sama seba v zrkadle, ľúbostný trojuholník, fyzicky bezchybná postava, tvrdenie, že ružová farba patrí len dievčatám… Patria sem tiež trópy, ktoré sa často používajú a verejnosť ich považuje za otravné – napr. prirovnanie rýchly ako šíp, atď. Klišé sa môže časom meniť – napr. ak sa na trhu v rovnakom čase objaví príliš veľa kníh s témou „Vyvolený, ktorý musí zachrániť celý svet“, tento nápad sa stane klišé.

Knižná zložka – Poskladané vytlačené hárky papiera.

Knižný blok – Zošité alebo zlepené knižné zložky olepené prednou a zadnou predsádkou bez dosiek.

Knižný marketing – Marketing v knižnom biznise. Podporuje predaj kníh, autorovu kredibilitu, atď.

Koncept – Pozri Draft.

Konflikt – Môže byť vnútorný alebo vonkajší, konflikt postava proti postave, postava proti prírode, postava proti spoločnosti. Je to niečo, čomu postava musí čeliť.

Korektor – Profesionál, ktorý má vyštudovaný slovenský jazyk a jeho úlohou je upraviť rukopis po editácii do finálnej podoby, očistiť ho od chýb a pripraviť ho tak na sadzbu.

Korektúra – Úprava textu po jazykovej stránke, odstránenie gramatických a štylistických chýb. O korektúru sa zvyčajne stará jazykový korektor.

L

Lacetka – Záložková stužka, ktorá sa využíva hlavne pri knihách s pevnou väzbou. Lacetiek môže byť aj viac a môžu byť rôznych farieb.

Laminácia – Povrchová úprava obálky, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť poťahového papiera na doskách knihy (alebo aj paperbackovej obálky) a dokáže zabezpečiť aj vizuálny efekt – laminácia môže byť lesklá alebo matná.

Licencia – Udeľuje ju autor vydavateľstvu, vďaka licencii môže vydavateľ obchodovať s textom, na ktorý má autorské právo jeho tvorca (autor). Vydavateľ následne platí autorovi licenčné poplatky (percentá z predaja knihy), dohodnuté vo vzájomnej zmluve o vydaní knihy. Licencia môže byť výhradná / exkluzívna (vydavateľ získava kompletne všetky práva ku knihe na všetky jazykové mutácie), alebo nevýhradná (ak si napríklad autor chce ponechať možnosť ponúknuť knihu sám aj do zahraničia).

Literárny agent – Profesia, ktorá na Slovensku zatiaľ prakticky neexistuje, no v zahraničí je bežná. Literárny agent je niečo ako manažér spisovateľa, jeho úlohou je oslovovať s rukopisom autora vydavateľov, ponúkať im jeho knihu a dohodnúť mu čo najlepšie podmienky vydania. Za tieto služby si berie provízie z predaja knihy. Na veľkých zahraničných trhoch nemá spisovateľ možnosť oslovovať vydavateľov priamo, musí si najskôr nájsť literárneho agenta.

Literatúra faktu – V zahraničí označovaná aj ako non-fiction. Ide hlavne o životopisy známych, podnikateľské príručky, motivačné a rozvojové knihy, atď. Ich gro tvorí faktografia, autor spisuje fakty, nevymyšľa si žiadny príbeh ako pri beletrii.

M

Mary Sue – Typ fiktívnej postavy. Je nerealistická, zidealizovaná, dokonalá, nemá žiadne chyby. Autorovou snahou by malo byť nevytvoriť takúto postavu. Pri mužských postavách sa používa meno Gary Stu.

MG – Middle grade – Knihy určené pre deti vo veku 9 až 11 rokov.

Midpoint – Stred príbehu. Moment, ktorý sa nazýva i „Nové pravidlá“. Nachádza sa v strede deja (v polovici druhého dejstva). Mení optiku hlavného hrdinu, zvyšuje stávky. Hrdina sa stáva viac proaktívnym, už viac nemôže zísť zo svojej cesty, pokračuje, pretože nielen musí, ale aj chce. Možno po prvýkrát urobí niečo, čo v novom/špeciálnom svete naozaj funguje. Získava novú energiu, silu pokračovať vo svojej ceste. Napr. v Hunger Games Katniss nadviaže spojenectvo s Rue, V Harrym Potterovi a kameni mudrcov Harry objaví, čo sa naozaj skrýva pod padacími dvierkami.

Mockup – 3D vizualizácia knihy v čase, keď ešte fyzicky neexistuje (využíva sa hlavne na marketingové účely). Mockup vytvorí grafik z hotovej obálky knihy a z prázdneho 3D modelu knihy, ktorý sa zvyčajne nakupuje vo fotobanke. Mockup môže mať rôzne podoby (zobrazenie z rôznych uhlov, s tieňom, bez tieňa, s transparentným pozadím, na bielom pozadí, atď.).

Ukážka mockupov kníh od Ivice Ďuricovej

Monológ – Prejav jednej postavy v príbehu. Môže byť vyslovený – keď jedna postava sama rozpráva nahlas, alebo vnútorný – keď postava uvažuje vo svojej hlave.

Motivácia postavy – Dôvod, prečo postava koná tak, ako koná. Poznáme tri motivácie postavy – vonkajšia (zjavná pre verejnost), vnútorná (vychádza z backstory), najhlbšia (skutočný dôvod konania postavy, postava ju objaví len v prípade, ak je sebareflexívna).

N

Náklad – Počet kusov, ktorý dá vydavateľ vytlačiť z knihy. Počet sa pri jednotlivých nákladoch môže líšiť. Prvý náklad pri začínajúcich autoroch býva v slovenských podmienkach zvyčajne len 500 až 1000 kusov. Pri renomovaných a dobre predávaných autoroch sa bežný náklad môže pohybovať aj v desiatkach tisíc kusov.

Narrative – Naratív / Rozprávač / Rozprávanie.

Nemesis – Úhlavný nepriateľ. V príbehu často zloduch, ktorý presne zrkadlí charakterové črty hlavného hrdinu v negatívnom spektre.

Nezávislé vydavateľstvo – Vydavateľstvo, ktoré nepatrí medzi najväčšie vydavateľstvá na trhu a vydáva knihy podľa vlastného uváženia, nie podľa trendov na trhu.

Novela – Dlhšia poviedka alebo krátky román.

Normostrana – štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu. Na počet normostrán sa vás môže opýtať vydavateľstvo, prekladateľ, editor… Počet normostrán ľahko prerátate na www.normostrana.sk.

O

Orezové značky – Pojem, ktorý súvisí s tlačou knihy. DTP grafik dodá vydavateľovi alebo samovydavateľovi po odsúhlasení finálnej obálky tlačový súbor (zvyčajne špeciálne tlačové PDF), ktorý má v rohoch špeciálne značky (majú formu drobných čiarok smerujúcich z rohov). Tieto značky slúžia pre navigáciu tlačového stroja, podľa nich vie, pokiaľ siaha grafika a kde sa bude neskôr hrana obálky orezávať.

Open Submissions – Stav, pri ktorom literárny agent prijíma nových autorov. Autor ho môže osloviť so svojím rukopisom. Pozri tiež Query letter.

Osnova (Outline) – Súhrnné zhrnutie deja. Obsahuje dôležité dejové body. Tvorí sa ešte pred samotným písaním, spisovateľovi uľahčuje prácu a orientáciu v deji knihy.

Otvorené dáta – Ak si od vás napríklad sadzbár knihy vyžiada obálku „v otvorených dátach“, žiada od vás súbor vo formáte napr. .ai (Adobe Illustrator), v ktorom bola obálka vytvorená a sú v ňom vidieť jednotlivé „vrstvy“ grafiky – teda napríklad zvlášť názov knihy, zvlášť fotografia z titulky, zvlášť rôzne drobné doplňujúce ilustrácie, atď. Sadzbár môže napríklad potrebovať časť ilustrácie z obálky, ktorú použije vo vnútri knihy pri sadzbe, preto potrebuje otvorené dáta. Tzv. zdrojové súbory s otvorenými dátami by mal u seba mať vždy grafik, ideálne aj vydavateľ / samovydavateľ.

P

Pacing – pozri Tempo.

Paperback – Mäkká lepená väzba knihy. Obálku netvoria dosky ako pri hardbacku / hardcoveri (pevnej väzbe), ale zvyčajne iba tvrdší papier, ktorý sa dá ohnúť.

Parciálny lak – Niekedy označovaný aj ako UV lak alebo paricál. Ide o povrchovú úpravu na obálke, vďaka ktorej môžu byť niektoré časti obálky lesklé a na dotyk hladké, akoby nalakované. Vďaka parciálu vyzerá aj inak bežná papierová obálka oveľa efektnejšie. Ide pritom o cenovo dostupné riešenie.

Percentá z predaja / Royalties – Odmena pre autora. Suma, ktorú autor dostane z predaja knihy po vyčerpaní zálohy. Výšku určuje vydavateľ vzhľadom na náklady / predaj / atď. Pozri aj Záloha.

Plot twist – Pozri Dejový zvrat.

Podtitul – Dopĺňa názov knihy, zvyčajne je uvedený na obálke knihy spolu s názvom a menom autora. Môže pozostávať z pár slov, alebo aj z jednej / dvoch viet. Má za úlohu nalákať čitateľa k čítaniu knihy, alebo dovysvetliť názov a ozrejmiť obsah knihy (pri literatúre faktu). V rámci podtitulu veľmi dobre fungujú rôzne provokatívne otázky. Príklad – názov knihy: Insomnia, podtitul: Čo ak by ste nikdy nemuseli spať?

Postava – figúra, vďaka ktorej sa uskutočňuje dej. Počet postáv závisí od rozsahu diela – pri poviedkach to môže byť zopár postáv, zatiaľ čo pri románe to môže byť 10 a viac postáv.

Point of view (POV) – Pojem z angličtiny, ktorý môžeme voľne preložiť aj ako uhol pohľadu. Označuje perspektívu, z ktorej je rozprávaný príbeh. Určuje, očami ktorej postavy sa práve na príbeh pozeráme.

Pozicioning / Positioning – Pojem z marketingu. Miesto, kde sa autor / kniha na trhu nachádza.

Poviedka – Krátky príbeh, cca 5 – 10 000 slov (do 30 normostrán).

Prebal – Dodatočný obal na knihe, ktorý je plne grafický, je tvorený z odolného papiera a zvyčajne obaľuje knihu v pevnej väzbe. Dosky pod prebalom môžu byť buď iba jednofarebné, alebo sú identické s grafikou na prebale.

Predsádka – Dvojlist štandardne hrubšieho papiera, ktorý sa využíva pri knihách v pevnej väzbe a jeho úlohou je spojiť dosky obálky s vnútorným blokom listov knihy. Predsádky sú vždy dve – predná a zadná. Štandardne bývajú biele, no je možné ich aj graficky spracovať a knihe tak pridať na vizuálnej atraktivite. Na slovenskom trhu robí krásne predsádky napr. autorka samovydavateľka Michaela Zamari.

Ukážka predsádky v knihe Osud nevyjednáva od Michaely Zamari

Predslov – Súčasť knihy, ktorá je umiestnená ešte pred príbehom (ak je v knihe prológ, tak aj pred ním). Zvyčajne sa využíva hlavne v literatúre faktu, kde autor chce vyjadriť svoje osobné myšlienky ku knihe, ktoré sa do odborného textu už nehodia. Zvykne sa ale využívať aj v beletrii, ak napríklad autor upozorňuje na to, že časť knihy je založená na skutočných udalostiach, alebo že si má čitateľ všímať určité technologické či historické súčasti deja, ktoré nie sú vymyslené.

Prekážka – Problém, ktorému musí postava čeliť. Môže byť vonkajšia i vnútorná.

Prológ – Úvodná časť knihy, ktorá predchádza ucelenému príbehu. Môže byť situovaná v časovom predstihu pred príbehom, alebo je naopak výňatkom zo stredu príbehu a má za cieľ upútať čitateľovu pozornosť. Informácie z prológu súvisia s dejom knihy a neskôr budú čitateľovi dávať zmysel. Prológ by mal nastoľovať tému / atmosféru príbehu.

Protagonista – Hlavná postava v knihe, vďaka ktorej napreduje dej. Zvyčajne hrdina (kladná postava).

Pseudonym – Fiktívne meno autora, pod ktorým vystupuje na verejnosti a publikuje pod ním svoje knihy. Líši sa od jeho civilného mena zapísaného v rodnom liste.

Q

Query letter – Oslovovací list / e-mail. Ide o list / e-mail, ktorý autor posiela do vydavateľstva alebo literárnej agentúry s cieľom získať literárneho agenta alebo sa dohodnúť priamo s vydavateľom na vydaní jeho knihy.

R

Razba / ražba – Pojem súvisiaci s tlačou knihy. Ide o vtláčanie obrázkov alebo textov do obálky knihy s cieľom dosiahnuť vystúpený alebo vpadnutý reliéf na povrchu knihy. Razba môže byť bezfarebná, alebo napríklad skombinovaná s parciálnym lakom či s metalickým poterom (zlatá, strieborná razba).

Red Herring – Falošná stopa. Zámerné zavádzanie čitateľa v príbehu. Využíva sa najmä v thrilleroch a kriminálkach, aby čitateľ získal podozrenie, že hlavný zloduch je niekto iný, než kto to nakoniec bude.

Redakčná úprava – Editovanie rukopisu, ktorý vykonáva redakcia vydavateľstva (editor) spoločne s autorom. Pozri aj Editing.

Rešerš – Získavanie relevantných faktografických informácií ešte pred začatím písania knihy. Autor zvyčajne rešeršuje čítaním odborných kníh, vyhľadávaním si informácií na internete, pozeraním dokumentov, rozhovormi s odborníkmi z určitej profesie alebo návštevou miesta, kde sa má dej jeho príbehu odohrávať. Ide o dôležitú súčasť procesu písania knihy, ktorá zaručuje uveriteľnosť deja.

Román – Literárne dielo v minimálnom rozsahu cca 45 000 slov.

Rukopis – Hotová kniha. Rukopis môže byť v rôznych štádiách – od prvého draftu, až po zeditovaný a skorigovaný rukopis, ktorý ide na sadzbu a potom do tlače. Používa sa aj skratka rkp.

S

Sadzba – Zalomenie textu do tlačovej podoby. Sadzbár (grafik so špecializáciou na knižnú / printovú väzbu) dostane od vydavateľstva alebo samovydavateľa finálny rukopis (zeditovaný a po korektúre) vo formáte .doc a prevedie ho do tlačového PDF, ktoré je presne vo formáte veľkosti knihy a spĺňa všetky náležitosti dobrej knižne sadzby, ako napríklad riadkovanie, použitie správneho fontu, okraje strán, formát kapitol, tirážová strana, atď.

Scéna – Úsek deja charakterizovaný jednou dôležitou udalosťou.

Self-publishing – Samovydanie, alebo aj vydanie samonákladom. Autor neponúkne knihu žiadnemu vydavateľstvu, miesto toho si ju vydá sám na vlastné náklady. Detailné informácie o tomto spôsobe vydávania nájdete v staršom článku o selfpublishingu.

Séria – Viacero kníh s nadväzujúcim príbehom v rovnakom svete a s rovnakými postavami. Podľa počtu kníh v sérii môže ísť napríklad o dilógiu (2 knihy v sérii, často sa používa aj gramaticky nesprávny termín duológia), trilógiu (3 knihy v sérii), tetralógiu (4 knihy v sérii), či pentalógiu (5 kníh v sérii). Počet je samozrejme ľubovoľný. Séria sa často mylne zamieňa s pojmom edícia.

Setting – Prostredie. Miesto a čas, v ktorých sa odohráva príbeh. Pojem z angličtiny, ktorý sa zvyčajne neprekladá.

Soft-touch – Povrchová úprava obálky, ktorá je na dotyk veľmi príjemná a jemná, takmer akoby pripomínala ľudskú kožu. Veľmi často ju na svoje knihy používa vydavateľstvo Fortuna Libri.

Spadavka / spadávka – Pojem, ktorý súvisí s tlačovou grafikou. Obálka knihy sa napríklad nepripravuje presne na finálny rozmer knihy, no časť grafiky „spadá“ aj za okraj predpokladaného formátu (preto názov spadavka). Finálny formát knihy potom definujú orezové značky, podľa ktorých stroj obálku oreže. Spadavka je zvyčajne široká 3 až 5 mm a využíva sa preto, aby pri oreze na finálny formát náhodou niekde neostali biele miesta z nepotlačeného papiera. Ak vám grafik nachystá tlačové PDF bez spadaviek a orezových značiek, hovorí to o jeho neskúsenosti a neprofesionalite.

Ukážka orezových značiek a spadavky na obálke knihy

Spoiler – Odhalenie, ktoré prezrádza dôležitý moment v deji. Spoilery sú pre čitateľov neželané, pretože im kazia prekvapenie pri čítaní knihy.

Spoluautor – Autor, ktorý čiastočne napísal dielo spoločne s iným autorom / autormi.

Standalone – Samostatná kniha. Taká, ktorá nemá žiadne pokračovanie, nie je v sérii a jej príbeh je ukončený v tomto jednom diele.

Storytelling – Rozprávanie, tvorba príbehu.

Submission – Oslovenie literárneho agenta s rukopisom.

Submission guidelines – Pokyny k oslovovaniu agentov alebo vydavateľov. V týchto pokynoch je definované, ako má vyzerať oslovovací list (pozri Query letter), či má autor poslať ukážku, aké informácie o sebe má uviesť, atď.

Synopsa – Podrobný súhrn deja, ktorý prezrádza dôležité dejové zvraty a odhaľuje aj koniec príbehu. Často sa mylne zamieňa s anotáciou. Synopsa sa zvyčajne využíva pri komunikácii medzi autorom a vydavateľom. Autor zasiela vydavateľovi pri oslovovaní a pri prejavení záujmu vydavateľa ukážku knihy a synopsu s celkovým zhrnutím deja.

Š

Štruktúra deja – Rozdelenie deja na časti. Môžete sa stretnúť s odlišnými dramatickými štruktúrami – napr Freytagova pyramída, Cesta hrdinu…

T

Taktika – Spôsob, akým postava prekonáva prekážky.

Tempo – rýchlosť rozprávania, angl pacing. Príbeh môže byť v niektorých častiach pomalší a naopak inde zrýchľovať – napríklad keď sa príbeh blíži k vyvrcholeniu (climax).

Tiráž / tirážová strana – Strana v knihe, ktorá obsahuje technické údaje ku knihe. Súčasťou tirážovej strany sú zvyčajne údaje ako názov vydavateľstva, meno autora, meno editora a korektora, mená tvorcov obálky (grafik, ilustrátor, atď.), meno sadzbára, rok vydania, názov tlačiarne či upozornenie na zákaz nepovoleného šírenia obsahu knihy. Tiráž býva zvyčajne na začiatku alebo na konci knihy, niekedy dokonca aj tam aj tam.

Tlač – Vytlačenie knihy. Pri tlači sa môžete stretnúť z rôznymi ďalšími neznámymi pojmami, ako napríklad DPI, 4+4, 1/1, denzita, crop, CMYK či gramáž. Aby sme nezaspamovali celý tento slovník knižných pojmov tlačovými výrazmi, odporúčame vám tento polygrafický slovník.

Tradičné vydavateľstvo – Model tradičného vydávania kníh, pri ktorom vydavateľský dom kupuje práva od autorov a autor za poskytnutie licencie získava odmenu. Vydanie knihy v tomto prípade plne financuje vydavateľstvo.

Trailer / knižný trailer – Krátka videoukážka, ktorá má za úlohu vytvoriť záujem a navnadiť čitateľa ku kúpe knihy.

Tróp – Obrazné pomenovanie (metafora, metonýmia, prirovnanie, personifikácia, alegória, symbol…). Pri nesprávnom / nevhodnom / nadmernom použití sa tróp stáva klišé. Pozri Klišé.

V

Vakát – Prázdna (nepotlačená) strana kdekoľvek v knihe. Používa sa pre optimálne vyradenie tlače na hárok.

Vanity press – Určitá forma hybridného vydania knihy. Vydavateľstvo zabezpečuje vydanie knihy na autorove náklady. U nás sa skôr používa zjednodušené označenie hybridné vydanie.

Veľtrh / Knižný trh – Festival kníh, na ktorom sa prezentujú knihy, autori, vydavatelia, prekladatelia. Môže slúžiť na propagáciu kníh a nadväzovanie kontaktov. Na Slovensku máme každý november v Bratislave knižný veľtrh Bibliotéka. Medzi najväčšie knižné veľtrhy na svete patria napríklad Frankfurter Buchmesse či Livre Paris.

Vydavateľstvo / Vydavateľ / Vydavateľský dom – Inštitúcia alebo jednotlivec, ktorý má zodpovednosť za vydanie publikácie alebo hudobného diela a má na túto činnosť podnikateľské oprávnenie.

Y

YA – Young adult – Knihy pre mladých dospelých vo veku cca 18 – 25 rokov.

Z

Zahraničné práva – Preklad / predaj licencie na preklad do ďalších jazykov, než je pôvodný jazyk, v ktorom bolo dielo napísané a vydané.

Záklopka – Pojem využívaný pri tlači paperbackových kníh. Ide o časť obálky knihy, ktorá sa zaklápa dovnútra. Vďaka nej je kniha v mäkkej väzbe pevnejšia. Záklopky zároveň možno graficky využiť a umiestniť na ne doplňujúce údaje ku knihe. Zvyknú sa na ne dávať napr. autorské bio či informácie o ďalších autorových knihách.

Ukážka záklopky v knihe Detektív z minulosti od Ivice Ďuricovej

Záloha – Suma, ktorú vydavateľstvo vypláca autorovi výmenou za poskytnutie licencie. Výšku zálohy určuje vydavateľstvo a záleží od mnohých faktorov (náklady na vydanie knihy, prvý náklad, predpokladaný predaj…).

Zredigovať – Zeditovať, redakčne upraviť rukopis.

Ž

Žáner – Kategória, do ktorej na základe určitých charakteristík spadá dielo. Umelecké dielo môže spadať do viacerých žánrov. Z dôvodu rozširovania sa umenia sa časom vytvárajú podžánre (napr feminist fantasy, romantický triler). Medzi základné literárne žánre patrí napr detektívka, historický román, romantika, fantastika, horor, …

—————–

Knižné pojmy budeme priebežne pridávať. Ak existuje niečo, čomu v „knižnej reči“ nerozumiete, pokojne nám napíšte do komentárov a dajte nám tip na nový pojem do tohto slovníka knižných pojmov.

Páči sa vám náš slovník knižných pojmov? Nezabudnite ho zdieľať, alebo o ňom povedzte iným autorom, ktorých by mohol zaujímať. Ďakujeme!

Ivica Ďuricová

Svoju prvú rozprávku napísala ako 7-ročná. S písaním profesionálne začala v roku 2010 ako copywriterka. Krátko potom vydala svoju prvú knihu a dodnes ich vyšlo už deväť, nielen v slovenčine, ale aj v češtine a angličtine. Píše hlavne romantiku, trilery a biznisové knihy. Väčšinu kníh si vydáva sama ako selfpublisher.

Odporúčané články

Sledujte nás na instagrame