3 online nástroje, ktoré zlepšia vašu gramatiku

online gramatické nástroje

Spisovateľ nemusí dokonale ovládať gramatiku, pretože po ňom knihu vždy kontroluje jazykový korektor. Určite však nezaškodí, ak si zlepšíte svoje gramatické zručnosti, napríklad aj vďaka týmto online nástrojom.

Online spell checker slovenčiny

Viete, čo je to spell checker, alebo inak aj speller? Ide o nástroj, ktorý slúži v prvom rade na kontrolu preklepov, odhalí však aj základné gramatické chyby, zdvojené slová, či nespisovné výrazy.

Jednoducho doň prekopírujete svoj text (pozor, nie celú knihu, speller vám vždy zoberie iba určitý rozsah), nastavíte si parametre a stlačíte tlačidlo Skontroluj text. Speller vám potom ukáže opravenú verziu textu s vyznačenými chybami.

Je nutné podotknúť, že online spell checker je stále iba stroj, ktorý nevníma súvislosti medzi slovami. Slovné spojenie „pekný chlapi“ teda neoznačí ako chybu, pretože sa svojimi mechanickými očami pozerá na dve samostatné slová – pekný a chlapi, a tie sú obe v poriadku. Stroj nevidí, že ide o nominatív množného čísla mužského rodu a v slove pekní má teda byť mäkké dlhé í.

Nespoliehajte sa teda na to, že vám spell checker odhalí všetky chyby vo vašom texte. Finálny text vašej knihy by v každom prípade mal ešte opraviť skúsený jazykový korektor.

Online nástroj nájdete tu: http://www.forma.sk/spell.aspx

Online jazyková poradňa slovenčiny

Ak riešite nejaký jazykový rébus, je pravdepodobné, že ho riešil už aj niekto pred vami. Aj preto vznikla databáza jazykových rébusov, na ktoré pre denník SME pravidelne odpovedá Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ). Je to inštitúcia, ktorá má v našej krajine oficiálne pod palcom náš rodný jazyk, ak vám teda niekto zodpovie váš problém naozaj erudovane a na sto percent správne, bude to JÚĽŠ.

Jazyková poradňa denníka SME však nefunguje len ako databáza, ale aj ako živá platforma, kde sa môžete spýtať na váš jazykový rébus.

Píše sa nie je spolu alebo oddelene? Skúste túto frázu hodiť do vyhľadávania na stránke poradne a ak odpoveď od jazykovedcov z JÚĽŠ v databáze ešte nie je, môžete sa priamo na stránke bezplatne opýtať. Odpovede prichádzajú zvyčajne do pár dní.

Online nástroj nájdete tu: https://jazykovaporadna.sme.sk

Online slovníky slovenského jazyka

Do tretice všetko dobre 🙂 Ak vám nepomohli predchádzajúce dva nástroje, je tu ešte tretí. Ide o online slovníky slovenčiny, ktoré prevádzkuje samotný Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, teda najvyššia autorita v oblasti slovenského jazyka v našej krajine.

Na tejto stránke je nielen kodifikačná príručka slovenského jazyka, teda slovník súčasnej slovenčiny, ktorým sa máme riadiť pri výbere spisovných slov, ale aj ďalšie užitočné slovníky. Tak napríklad synonymický slovník (keď potrebujete nahradiť slovo v texte iným, podobným), alebo paradigmy podstatných mien (skloňovanie podstatného mena vo všetkých pádoch, teda napríklad, či je správne „z počítača“ alebo „z počítaču“).

Nájdete tu takisto aj Krátky slovník slovenského jazyka, prípadne Slovník súčasného slovenského jazyka, ktoré vám vyhľadané slovo ukážu aj v súvislostiach, nájdete tu často používané frázy, zdrobneniny, či iné slovné tvary spojené s vyhľadávaným slovom.

Online nástroj nádjete tu: https://slovnik.juls.savba.sk

Ivica Ďuricová

Svoju prvú rozprávku napísala ako 7-ročná. S písaním profesionálne začala v roku 2010 ako copywriterka. Krátko potom vydala svoju prvú knihu a dodnes ich vyšlo už deväť, nielen v slovenčine, ale aj v češtine a angličtine. Píše hlavne romantiku, trilery a biznisové knihy. Väčšinu kníh si vydáva sama ako selfpublisher.

Odporúčané články

Sledujte nás na instagrame