Povinné výtlačky do knižníc od augusta 2022

Povinné výtlačky do knižníc od roku 2022

Každý (samo)vydavateľ má podľa zákona povinnosť po vydaní knihy zaslať určitý počet výtlačkov do dvoch slovenských knižníc. Aké povinné výtlačky a kam treba posielať od augusta 2022?

Povinné výtlačky sa menia novelou zákona od augusta 2022

Každá nová kniha, ktorá vyjde na Slovensku v náklade nad 500 ks a má vlastné ISBN (podľa zákonnej terminológie tzv. neperiodická publikácia) musí byť archivovaná, a to konkrétne v dvoch knižniciach.

Jednou z nich je Slovenská národná knižnica a druhou Univerzitná knižnica v Bratislave. Ak ste autor/ka, ktorého/ktorej knihy vychádzajú v tradičnom vydavateľstve, túto povinnosť za vás vybavuje vydavateľ a nič sa pre vás nemení.

Ak ste však autor/ka samovydavateľ/ka, v Zákone č. 265/2022. Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v § 18, § 19 a v § 20 nastali od 1. augusta 2022 zmeny, o ktorých by ste mali vedieť.

Tento zákon upravuje odovzdávanie povinných výtlačkov do vyššie spomenutých knižníc a my vám v tomto článku zosumarizujeme, čo sa zmenilo a čo to znamená pre vás ako samovydavateľa/-ľku.

Povinné výtlačky sa znižujú z 2ks na 1ks

Novela zákona platná od 1.8.2022 prináša viacero zmien.

Po novom už (samo)vydavateľ nemusí odoslať povinné výtlačky do 10 dní odo dňa uvedenia na trh, ale do 30 dní. Lehota na odoslanie sa teda predlžuje.

Mení sa tiež počet kusov povinných výtlačkov. Kým do augusta 2022 sa podľa predposlednej novelizácie zasielali po dva výtlačky do dvoch vyššie spomínaných knižníc, najnovšia právna úprava platná od 1.8.2022 znižuje tento počet na 1ks do každej z dvoch povinných knižníc.

Ako vlastne fungujú povinné výtlačky?

Zákon síce hovorí jednu vec, prax však často niečo iné. Aj preto sme si súčasnú úpravu overovali telefonicky v Univerzitnej knižnici v Bratislave a takisto v Slovenskej národnej knižnici.

Povinné výtlačky (tzv. deponáty) musí (samo)vydavateľ odoslať do oboch knižníc bezodplatne na vlastné náklady. Aj preto je správa o znížení počtu kusov určite potešujúca. Deponáty slúžia primárne na archiváciu, aby sa tak uchovalo kultúrne dedičstvo Slovenska aj v rámci literatúry, neplatí to však úplne.

Prečo (ne)posielať 2ks?

V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa povinné výtlačky naozaj iba archivujú, verejnosti sa nepožičiavajú. Sem teda má zmysel zasielať podľa novej zákonnej úpravy už iba 1ks.

V Slovenskej národnej knižnici (SNK) však z pôvodných dvoch kusov 1ks archivovali a 1ks bol určený na klasické výpožičky čitateľom. Ak po novom pošlete do SNK už iba jeden povinný výtlačok, ako vám káže zákon, bude to v poriadku, tento 1ks však bude určený už iba na archiváciu. Čitateľom tak nebude čo požičiavať.

Tento fakt je na zváženie, keďže autor má určitý zisk zo svojho publikovania aj v podobe odmien za použitie svojho diela z LITA (do ktorých spadajú aj knižničné výpožičky). Zjednodušene povedané, ak LITA monitoruje aj výpožičky z SNK a vaša kniha sa tam nepožičiava, lebo ste im poslali iba jeden výtlačok, možno si tým znižujete autorské odmeny.

Nie je to pevne dané, vlastne ani nie je známe, ktoré knižnice sa monitorujú. Odmeny za výpožičky sa zároveň vypočítavajú priemerom, nie za konkrétne kusy z konkrétnych knižníc. Je však na zváženie, či jeden kus navyše stojí za to, aby ste mali potenciálne vyššie autorské odmeny z LITA. Ak sú pre vás tieto informácie novinka, prečítajte si aj náš článok o autorských odmenách z LITA.

Kam poslať povinné výtlačky od augusta 2022?

Ak ste o povinnosti posielať povinné výtlačky doteraz nevedeli, alebo si chcete zjednodušiť život a nemusieť googliť adresy oboch knižníc, máme pre vás pomôcku – povinné výtlačky pošlite na tieto adresy:

Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1
036 52 Martin
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava 1

Ceníte si naše know-how?

Na portál Opisani.sk pravidelne pridávame podrobné a praktické články, v ktorých odhaľujeme naše dlhoročné know-how. To sme často získavali aj za cenu drahých chýb. Vy sa vďaka nám učíte zadarmo a týmto chybám sa môžete vyhnúť. Naše rady vám tiež môžu ušetriť stovky eur za konzultantské služby. Ak teda cítite, že vám náš obsah pomohol a chcete nás podporiť, aby sme mohli pre vás tvoriť aj naďalej, budeme vám vďačné, ak sami ohodnotíte našu prácu. 

Vytvorili sme darovací účet, kam môžete poslať ľubovoľnú sumu ako poďakovanie za naše články, videá, livestreamy a obsah na sociálnych sieťach. Je už na vás, či nám virtuálne pošlete drobné na kávu, alebo si vyrátate vyššie sprepitné z tých stoviek eur, ktoré ste možno aj vďaka tomuto článku (či mnohým ďalším) ušetrili. Za každý jeden cent vám zo srdca ďakujeme 🙂

PODPORIŤ NÁS MÔŽETE TU:

www.buymeacoffee.com/opisani.sk

Ivica Ďuricová

Svoju prvú rozprávku napísala ako 7-ročná. S písaním profesionálne začala v roku 2010 ako copywriterka. Krátko potom vydala svoju prvú knihu a dodnes ich vyšlo už deväť, nielen v slovenčine, ale aj v češtine a angličtine. Píše hlavne romantiku, trilery a biznisové knihy. Väčšinu kníh si vydáva sama ako selfpublisher.

Odporúčané články

Sledujte nás na instagrame